Địa chỉ: Thôn Nhất , Xã Cảnh Thụy , Yên Dũng , Bắc Giang
Điện thoại di động: 0983161012
 • Nguyễn Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0972155659
 • Lê Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0983161012