KẾ HOẠCH TUẦN: 01 chủ đề nhánh:  Quê hương yêu mến

Hoạt động

 

 

Thời gian

Đón trẻ - trò chuyện- điểm danh

Thể dục sán

Hoạt động học

Thứ 2

26/4/2021

 

1.Nội dung

- Đón trẻ.

- Trò chuyện cùng trẻ về các cảnh đẹp của que hương mình…

- Điểm danh

2. Mục đích yêu cầu

* Kiến thức:

-Trẻ biết trò chuyện cùng cô và các bạn.

- Trẻ kể được tên các cảnh đẹp của quê hương.

* Kỹ năng:

- Rèn cho trẻ kỹ năng phát triển ngôn ngữ

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ

* Thái độ:

- Trẻ thích thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.

3. Chuẩn bị

- Giáo án

- Câu hỏi đàm thoại

- Tâm thế thoải mái

4. Cách tiến hành.

- Cô ân cần đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ chào cô chào các bạn, chào người thân. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.

Cô trò chuyện cùng trẻ về cảnh đẹp của quê hương…

* Giáo dục trẻ ăn nhiểu rau, quả, củ…

1. Nội dung

Cô cho trẻ tập bài thể dục phat triển các nhóm cơ và hệ hô hấp, tập với vòng.

2 . Mục đích- yêu cầu.

* Kiến thức:

- Trẻ biết tập bài thể dục theo yêu cầu của cô

- Trẻ tập đúng đủ theo nhip điệu bài hát.

* Kỹ năng

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ. Kỹ năng vận động

* Thái độ :- Trẻ thích thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.

3 Chuẩn bị:- Giáo án

- Sân tập sạch sẽ an toàn

- Nhạc, vòng

4. Cách tiến hành

Bước 1: Kđ : Trẻ xếp thành vòng tròn, đi các kiểu đi.

Bước 2: Cô cho trẻ tập bài thể dục tự do, kết hợp tập với gậy.

Bước 3 : Hồi tĩnh

Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân

 

 

 

 

 

PTVĐ: TD

Bật xa 20-25 cm

Thứ 3

27/4/2021

LQVT.

So sánh rộng hẹp của hai đối tượng

Thứ  4

28/4/2021

 

LQVH: Thơ

Làng em buổi sáng

 

 

Thứ 5

29/4/2021

 

 

 

GDÂN

DH: Em mơ gặp bác Hồ

NH: Múa với bạn tây nguyên

Thứ 6

30/4/2021

Nghỉ lễ 30-4

Ngày …..tháng…. năm 2021                  Hiệu trưởng nhận xét giá …………………………………………………………………………………

 

(Từ ngày 26 tháng 04 năm đến 30  ngày 04 tháng năm 2021)

Chơi, hoạt động ngoài trời

Chơi hoạt động ở các góc

Hoạt động buổi chiều

 1. Nội dung.

-Quan sát: Su hào, bắp cải

-Quan Sát: hoa cúc, hồng

-Quan sát vườn rau của bé

+Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn

2. Mục đích yêu cầu .

-Kiến thức: Trẻ biết tên đối tượng quan sát, biết được đặc điểm nổi bật của đổi tượng quan sát.

-Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ. Kỹ năng phát triển ngôn ngữ

- Thái độ: trẻ thích thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn

3. Chuẩn bị: địa điểm quan sát an toàn sạch sẽ.

4. Cách tiến hành.

Bước 1: GHT : Cô cho trẻ hát bài “ Hoa trường em”. Cô cùng trẻ trò chuyện về thời tiết, quang cảnh sân trường hướng trẻ vào đối tượng quan sát.

Bước 2: ND- Cô cho trẻ di chuyển đến đối tượng quan sát . Cho trẻ tự thảo luận về đối tượng quan sát, cô tập trung trẻ lại khái quát lại đặc điểm của đối tượng.

*Tcvđ: Ai nhanh hơn.

*Chơi tự do

Bước 3 : kết thúc

1. Nội dung

- HĐG

+PV: Bác sĩ, bán hàng, gia đình.

+GNT: Tô màu, di màu, xé dán, nặn cây….

+GXD: XD vườn hoa, công viên…

+GKP: Tìm hiểu về quê hương đất nước..

+GHT: Xem tranh, sách về các loại về cảnh đẹp quê hương, tập kể chuyện theo tranh

+ GTN: Chăm sóc cây: tưới nước, lau lá.

2. Mục đích yêu cầu

- Kiến thức: Trẻ biết tên trò chơi góc chơi, đồ dùng đồ chơi các góc.

- Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ kỹ năng chơi góc .

- Thái độ: Trẻ thích thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn

4 . Cách tiến hành

Bước 1: TTC

- Cô cho trẻ quan sát trên màn hình vi tính, hỏi đó là góc chơi gì, có những đồ chơi nào. Chơi được trò gì?. Cô cho trẻ tự nhận góc chơi tự nhận vai chơi nêu ý tưởng chơi .

Bước 2: QTC

- Cô quan sát trẻ chơi cô đến từng góc chơi hỏi trẻ con đang chơi trò chơi gì? con đang chơi ở góc nào? Con đang đóng vai nào ?Cô khuyến khích trẻ liên kết goc chơi

- Cô cho trẻ chơi trò chơi học tập xếp chân dung .

 Bước 3: Kết thúc: Cô nhận xét trẻ

ĐDCD

Tháp mười đẹp nhất bông sen

Vệ sinh

Rửa mặt

Trò chơi

Kéo co

Lao động

Tưới cây

 

Nghỉ lễ 30-4