Các cháu học sinh lớp 5 tuổi A1 với bài múa "Niềm vui theo em tới trường"

Các cháu học sinh lớp 5 tuổi A2 với bài múa "Mầm non hạnh phúc"

Các cháu học sinh lớp 5 tuổi A3 với màn erobic "Ước mơ tuổi thần tiên"